30 sierpnia 2018 / Badania

Media społecznościowe w pracy naukowców marketingu w Polsce

Zapraszam do lektury tekstu opartego na badaniach empirycznych a dotyczącego wykorzystania mediów społecznościowych przez akademików marketingu. Tekst ten jest pierwszym z kilku nadchodzących, poświęconym szeroko rozumianej cyfrowej transformacji szkół wyższych w Polsce. Zapraszam do lektury, cytowania oraz dyskusji. G. Mazurek (2018), Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce – badania empiryczne, Studia Oeconomica Posnaniensia, […]

Ekosystem Digital w Koźmińskim – studia, centra badawcze, inicjatywy

Od co najmniej 10 lat rozwijamy w  Akademii Leona Koźmińskiego coś co można określić jako ekosystem naukowo-dydaktyczny związany z cyfrową transformacją zarządzania i marketingu. Mówiąc inaczej – w oparciu o naszą kadrę oraz dzięki współpracy z uznanymi praktykami z e-biznesu tworzymy w Koźmińskim swoiste centrum zarządzania wirtualnym światem. Po co? Chcemy skupiać w murach naszego […]